Sociale Inclusie

buro troje

Naast mijn rol als levenskunstenaar bij Zelfsprekend,
ben ik ook actief in het sociale domein, met name op binnen zorg, welzijn en onderwijs. Hier werk ik sinds 2014, als ‘buitenboordmotor’ in de rol van onderzoeker, adviseur en ontwikkelaar vanuit de andere tak van mijn bedrijf: Buro Troje.

Sociale inclusie
In al mijn werkzaamheden staat het bevorderen van sociale inclusie centraal. Voor mij betekent sociale inclusie dat ik werk aan het creëren van een samenleving waarin mensen zo min mogelijk belemmeringen ervaren om volledig bij te dragen en actief deel te nemen. Mijn aanpak richt zich op het doorbreken van belemmerende regels en systemen. En het praktisch vormgeven van een inclusieve samenleving van onderop. Daarbij hoort: het gewone leven herstellen en versterken, de menselijke maat centraal stellen en werken vanuit netwerken dicht bij mensen. Ik werk daarom zo veel mogelijk samen met bewoners, cliënten en direct betrokkenen in de uitvoering van mijn werkzaamheden.

ongewone reisgids
foto ongewone reisgids

Meer informatie over mijn visie op sociale inclusie is te vinden in de Ongewone Reisgids voor het gewone leven. Een gids die gaat over het herstellen en versterken van het gewone leven van kinderen en jongeren. Waardoor we met een brede blik naar hun leven en hun opvoeders gaan kijken en hiernaar handelen. Zodat ‘de toegang’ tot de samenleving gewaarborgd is en de basisbehoeften van mensen niet uit het oog verloren raken. Een handzame gids waar ik mede ontwikkelaar van ben. 

 


Opdrachtgevers

Gemeenten, zorginstellingen, scholen, belangenorganisaties en inclusieve initiatieven huren mij in voor de volgende opdrachten. Denk aan het:

  • ontwikkelen en schrijven van projecten en/of subsidie-aanvragen,
  • het ontwikkelen en schrijven van visies, projectideeën, beleidsnotities en strategieën rondom sociale inclusie.
  • het opstarten en/of uitvoeren van projecten en activiteiten,
  • het ontwikkelen en uitvoeren van (kwalitatief en vaak narratief) onderzoek,
  • het uitvoeren van interviews en het optekenen van verhalen en ervaringen voor jaarverslagen en/of onderzoek
  • het bieden van coaching en advies van personen en kleine teams/initiatieven
  • het delen van kennis en toepasbaar maken daarvan in de eigen organisatie/initiatief
  • begeleiden en adviseren van bewonersinitiatieven, cliëntenraden of belangenorganisaties

Recente opdrachtgevers zijn: Zorgbelang Drenthe, Stichting Prokkel, VNG/Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, Stichting Phusis.

Werkthema’s
Thema’s die veel in mijn werk terugkomen en waar ik brede ervaring in heb zijn: sociale inclusie, verandering van medisch naar sociaal model van ondersteuning, verbeteren kwaliteit van leven vanuit bewoner, client of inwoner, (mede-) zeggenschap, mensenrechten.

Contact Buro Troje via: helena@burotroje.nl 

Zie voor meer informatie mijn uitgebreide LinkedInprofiel

 
Schilderij gemaakt voor Buro Troje door Astrid Greven. Het logo is hieruit ontwikkeld.