Project Ontdek- en Ontwikkelplekken

Het project Ontdek- en Ontwikkelplekken werd ontwikkeld  door Helena van Zelfsprekend en door haar en anderen binnen Coöperatie OngeEikt uitgevoerd. Het project was bedoeld voor mensen – vooral vrouwen – die door allerlei omstandigheden nu niet in staat zijn om te participeren in de samenleving en hierin van betekenis te zijn. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met een burn-out, verlies, trauma, beperking, immigratie, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Ze vallen tussen wal en schip omdat ze ontmoedigd zijn, de juiste weg niet weten of tegen de volgende stap opzien. Ook missen ze vaak de juiste diagnose of indicatie om van het huidige aanbod gebruik te kunnen maken.

Projectdocumenten

  • Ontdek- en Ontwikkelplekken Ontwikkelgids OngeEikt – onze ervaringen en tips over de Ontdek- en Ontwikkelplekken
  • Keten Ontdek en Ontwikkelplekken met illustraties Aafke Floor april 2023 – de keten uitgelegd in tekst en beeld
  • Activiteitenverslag Ontdek- en Ontwikkelplekken OngeEikt maart 2023 – verslag voor provincie Drenthe over het project Ontdek- en Ontwikkelplekken
  • Visie op inclusie en inclusieve arbeid maart 2023
  • Grenzeloos Creatief verslag activiteiten 2021 en 2022

Interviews

In een serie interviews over de Ontdek- en Ontwikkelplekken komen zowel deelnemers als de ondernemers die de begeleiding doen aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen en wat meedoen aan het project hen opleverde.