Projecten

Het project Ontdek- en Ontwikkelplekken was bedoeld voor mensen – vooral vrouwen – die door allerlei omstandigheden nu niet in staat zijn om te participeren in de samenleving en hierin van betekenis te zijn. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met een burn-out, verlies, trauma, beperking, immigratie, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Ze vallen tussen wal en schip omdat ze ontmoedigd zijn, de juiste weg niet weten of tegen de volgende stap opzien. Ook missen ze vaak de juiste diagnose of indicatie om van het huidige aanbod gebruik te kunnen maken. Het project werd ontwikkeld  door Helena van Zelfsprekend en door haar binnen Coöperatie OngeEikt uitgevoerd.

Projectdocumenten

Interviews

In een serie interviews over de Ontdek- en Ontwikkelplekken komen zowel deelnemers als de ondernemers die de begeleiding doen aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen en wat meedoen aan het project hen opleverde.