De kunst van Holding Space

Het begrip ‘holding space’ betekent zoiets als: een liefdevolle ruimte of bedding zijn of maken voor mensen die door een 'liminal space' gaan. Een periode waarin de plattegrond niet bekend is. Je niet weet hoe de reis zal verlopen. In zowel het artikel als in het boek De kunst van Holding Space van Heather Plett wordt ingegaan op hoe je zo'n open ruimte kunt creëren. Meer info: https://heatherplett.com